Saturday, September 1, 2018

Đọc tiếng Việt kiểu Bùi Hiền - Cả nước phải đi học lạiĐọc tiếng Việt kiểu Bùi Hiền - Cả nước phải đi học lại Đầu năm học 2018 một số trường tiểu học đã bắt đầu áp dụng lối đánh vần kiểu "tiếng Việt cải cách" của Bùi Hiền. Chưa có trưng cầu ý dân, quốc hội chưa thông qua, bộ giáo dục chưa chính thức thông qua cơ mà! Nếu phải dùng kiểu chữ mới, cả nước phải đi học lại từ đầu và hàng triệu triệu sách vở, văn bản, viết bằng chữ cũ đang dùng sẽ vứt vào sọt rác? ********************* SOS..! Đầu năm học, ngành giáo dục đã đưa ngôn ngữ Bựa Hèn vào các lớp dạy cho các em. Phụ huynh phải mạnh dạn lên tiếng phản đối, chứ đừng im lặng chấp nhận đóng tiền học cho con em tìm tới trường học để học “cái mà mù chữ”. Chính những đứa bé ngồi đó đã lên tiếng “không đọc được rồi” kìa. Xin mọi người hãy quan tâm. Đại nạn và dân tộc sẽ diệt vong nếu chúng ta im lặng và chấp nhận để bọn chúng đang tâm giết chết ngành giáo dục.

No comments:

Post a Comment